Fotogalérie:
čítať ďalej
Aktuality
17.01.2020- Rozpis 4. týždeň
4.týždeň
10.01.2020- Rozpis 3. týždeň
3.týždeň
23.11.2019- ZÁPIS - DPŠ
DPŠ
19.11.2019- Stanovisko MZ SR
MZ SR
18.11.2019- Motivačné štipendiá za AR 2018-19
motivačné štipendiá
02.09.2019- Harmonogram akademického roka 2019-20
AR 2019-20
02.09.2019- VI. Medzinárodná konferencia
Konferencia - program
19.08.2019- Smernica o poplatkoch 2019-20
smernica
19.06.2019- Program IV. ročníka Detskej univerzity
DU 2019
26.03.2019- Konferencia 2019 - informácia
informácia
27.12.2017- Pomoc núdznym
zbierka
29.11.2017- Deň otvorených dverí
DOD
24.11.2017- Veľtrh vysokých škôl
text a foto
27.10.2017- Vzdelávanie seniorov v problematike zdravého starnutia
článok
30.09.2016- Manuál k správnemu uhradeniu platby
manuál
10.11.2015- Univerzitné e - maily
e-mail
28.01.2015- Dodatok k študijnému poriadku
Dodatok k študijnému poriadku
16.12.2014- DPŠ - Akreditácia
akreditácia DPŠ
26.06.2012- 08.06.2012 Promócie 16.00
Fotografie promócii študentov VŠZASPSVA v Michalovciach
26.06.2012- 08.06.2012 Promócie 14.00
Fotografie promócii študentov VŠZASPSVA v Michalovciach
26.06.2012- 08.06.2012 Promócie 11.00
Fotografie promócii študentov VŠZASPSVA v Michalovciach
26.06.2012- 08.06.2012 Promócie 9.00
Fotografie promócii študentov VŠZASPSVA v Michalovciach
20.12.2011- Promócie 2011 3.skupina
Fotografie promócii študentov VŠZASPSVA v Michalovciach
20.12.2011- Promócie 2011 2.skupina
Fotografie promócii študentov VŠZASPSVA v Michalovciach
20.12.2011- Promócie 2011 1.skupina
Fotografie promócii študentov VŠZASPSVA v Michalovciach
Facebook: