Fotogalérie:
čítať ďalej
Informácie pre uchádzačov

 

VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko bl. Metoda D. Trčku

Michalovce  prijme v akademickom roku 2019/2020 študentov na akreditované

študijné programy:

 

Sociálna práca - denná a externá forma; Bc. a Mgr. stupeň štúdia  

Ošetrovateľstvo - denná, denná kombinovaná, externá forma v Bc. stupni

                       - externá forma v Mgr. stupni štúdia

 

Podmienky prijatia: 

SMERNICA o poplatkoch 2019-20:

Podmienky prijatia Mgr.:

Potvrdenie o zdrav.spôsob.:

 

Prihláška Bc.:

 

Prihláška Mgr.:


 

 

podmienky prijímacieho konania
Facebook: