Fotogalérie:
čítať ďalej
O nás

 

         Detašované pracovisko Michalovce bolo založené 1.júna 2007 ako Ústav Blahoslaveného Metoda Dominika Trčku - Detašované pracovisko Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n,o. v Bratislave.

 

            Jeho význam spočíva v geografickom umiestnení. Mesto Michalovce leží na juhovýchode Slovenska, je administratívnym sídlom Zemplína. Dnešné Michalovce majú 40 tisíc obyvateľov. Sú centrom vzdelanosti, obchodu a turistiky na Zemplíne. V meste pôsobí okrem nášho pracoviska ešte jedna vysoká škola.

              V  prvom roku pôsobenia našej VŠ v Michalovciach - 2007/2008 študovalo na našom pracovisku 146 študentov v študijnom odbore sociálna práca v externej forme štúdia.

            V akademickom roku 2008/2009 - 597 študentov v študijných odboroch sociálna práca Bc.,  Mgr., (46 študentov sociálna práca v špecializovanom štúdiu zameranom na  edukátora pre klientov s diabetes mellitus) a  ošetrovateľstvo.

            3. 9. 2009 sa pracovisko presťahovalo do zrekonštruovanej budovy bývalého SOU stavebného na Partizánskej ulici v Michalovciach.  Na 1. poschodí majú študenti k dispozícii 2 posluchárne, 3 učebne, knižnicu. Od akademického roku 2014/2015 je sprístupnené 2. poschodie, kde sa nachádzajú 2 špecializované a 2 odborné učebne pre odbor Ošetrovateľstvo,  1 seminárna miestnosť a kancelárie. Učebne sú vybavené modernou technikou s prístupom na internet.

Od 1.7.2016 sa vedúcim detašovaného pracoviska stal doc. ThDr. Peter Vansač, PhD.

VŠZaSP sv. Alžbety sa stala na Zemplíne významnou vzdelávacou inštitúciou. Za 10 rokov pôsobenia vychovala tisícky sociálnych pracovníkov a sestier, ktorí našli uplatnenie v rôznych oblastiach. Významne sa tiež upevnil okruh pedagogických zamestnancov, ktorí sú zárukou kvalitného vzdelania.

            V súčasnosti zabezpečuje Ústav bl. Metoda D. Trčku výučbu v dennej a externej forme štúdia v bakalárskom a magisterskom stupni v odboroch Sociálna práca a Ošetrovateľstvo. Vychováva mladú generáciu, ktorá získava teoretické poznatky z oblasti sociálnych vied a ošetrovateľstva a následne ich aplikuje v praxi.

o nás
Facebook: